Czym jest ARTgimzak?

Podstawa programowa edukacji artystycznej przedmiotu zajęcia artystyczne oprócz treści programowych zaleca warunki oraz sposoby ich realizacji w których m.in. czytamy, że "należy stwarzać możliwość publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych...", co czynimy z wielką radością. Zapraszam do ARTgimzaka - krainy młodości, żywiołu, energii, muzycznych fascynacji i inspiracji!

Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy!!! Ale czy zawsze musi być tradycyjnie??? Tradycję trzeba szanować, ale nie można bać się nowoczesności! Dlatego tym razem na nowo zaaranżowaliśmy tradycyjną kolędę.

Po raz pierwszy pracowaliśmy oddzielnie tzn. wizja z beatboxem, następnie wprowadziliśmy flet i kolejno chórek przygotowany przez Panią Aurelię Brzezinską. Prezentujemy Wam kawał dobrej roboty. Wielu przyjemności podczas słuchania...

Skład zespołu: Bartłomiej Misiak, Michał Olszewski, Mikołaj Andrzejewski, Ania Spors, Natalia Falba, Natalia Glugla, Wiktoria Donerowicz, Hanna Włodarczyk, Danuta Szopieraj, Ola Kelich, Kinga Szopińska, Ania Jędrzejek, Weronika Kelich.

Wideo: Jakub Piskulla

Posłuchaj -> Gimzak Team - Jezusa Narodzonego