Czym jest ARTgimzak?

Podstawa programowa edukacji artystycznej przedmiotu zajęcia artystyczne oprócz treści programowych zaleca warunki oraz sposoby ich realizacji w których m.in. czytamy, że "należy stwarzać możliwość publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych...", co czynimy z wielką radością. Zapraszam do ARTgimzaka - krainy młodości, żywiołu, energii, muzycznych fascynacji i inspiracji!

Uchwycić dynamikę.

Zadanie niezwykle trudne. Wystąpiła tu korelację międzyprzedmiotową: fizyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne. Dzieciaki dały radę!