Czym jest ARTgimzak?

Podstawa programowa edukacji artystycznej przedmiotu zajęcia artystyczne oprócz treści programowych zaleca warunki oraz sposoby ich realizacji w których m.in. czytamy, że "należy stwarzać możliwość publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych...", co czynimy z wielką radością. Zapraszam do ARTgimzaka - krainy młodości, żywiołu, energii, muzycznych fascynacji i inspiracji!

Tematem naszych zajęć była "Reklama - marketing społecznie zaangażowany". Podjęliśmy próbę stworzenia reklamy w celu skłonienia konsumenta do nabycia lub wykorzystania danego towaru. Sugeruję zwrócić uwagę na pomysł, a nie na techniczną stronę projektu, ponieważ zazwyczaj pracujemy na sprzęcie o nie najlepszych możliwościach technicznych. Popatrzcie. Oceńcie.

 Kartka papieru.

Graffiti - sztuka czy wandalizm??

Tańce, hulańce i swawole!

Jestem zakręcony ale to nie znaczy, że jestem zły!

Idąc za twórczością Magdaleny Abakanowicz spróbowaliśmy stworzyć własne abakany.